10. Nemzetközi Ifjúsági Fórum és Konferencia

Beszámoló

Az Európai Határrégiók Egyesülete (Association of European Border Regions - AEBR), a CESCI Balkans, a Goriziai Nemzetközi Szociológiai Intézet (The Institute of International Sociology of Gorizia - ISIG) és a budapesti székhelyű Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) május 30-31-e között rendezte meg a 10. Nemzetközi Ifjúsági Fórumot és Konferenciát Tivatban. A Duna Régió Stratégiai Alap által támogatott SECCo2 projekt részét képező eseményre 120 résztvevő érkezett a Duna és az Adriai Ión régiókból.

Az AEBR az Ifjúsági Fórumait azzal a céllal kezdte el szervezni, hogy a fiatalokat felvértezze a szükséges képességekkel és kapcsolati tőkével ahhoz, hogy a határ menti területeken pozitív változásokat hozhassanak létre. A korábbi években az AEBR külső határok munkacsoportja már kilenc ifjúsági fórumot szervezett a határon átnyúló együttműködések változatos témáiban; a panelbeszélgetéseken, szemináriumokon, kerekasztal-beszélgetéseken, workshopokon és tanulmányutakon számos fiatal vett már részt Európa különböző országaiból. Többségük mára a határ menti együttműködés érdekében tevékenykedik a saját régiójában.

A fiatalok sikeres hálózatépítése és az AEBR balkáni információs központjának tevékenysége révén 2015-ben, a 7. AEBR Ifjúsági Fórumon megalakult a Fiatal Vezetők Hálózata a Határon Átnyúló Együttműködésekért (AEBR YLCBC). A Hálózat számos panel beszélgetést és műhelymunkát szervezett 2016-ban és 2017-ben, valamint 2017-re véglegesítette a határon átnyúló együttműködések AEBR vonatkozó Ifjúsági Chartáját. A tízedik Ifjúsági Fórum célja a chartában foglaltak megvalósítását részletező akcióterv kidolgozása volt.

A fórum Tivat Önkormányzat vezetőjének, Marko Petričević, és a montenegrói Európai Ügyekért Felelős Minisztérium képviselőjének, Tatjana Bošković, köszöntőjével vette kezdetét. Alfonzo Zardi, az Európa Tanács Demokratikus Intézmények és Kormányzás Főosztályának vezetője, ugyan személyesen nem tudott részt venni a találkozón, de videó üzenetében a határon átnyúló együttműködések fontosságát hangsúlyozta.

Tivat1Az első plenáris ülést, mely az együttműködés makrorégiós kereteire koncentrált, Johannes Moisio, az AEBR Külső Határok munkacsoportjának elnöke moderálta. Elsőként Hende Csaba, a DG Regio programmenedzsere kapott szót, aki a Duna Régió Stratégia példáján keresztül magyarázta el az európai makroregionális stratégiák fogalmi hátterét, történetét és speciális jellemzőit. Kiemelte, hogy a stratégiák létrehozása a tagállamok kezdeményezésére történt. Ezt követően Martin Marek, az EuroVienna munkatársa vette át a szót, aki Rudolf Schieckert, a Duna Régió Stratégia 10-es Prioritású Területének koordinátorát helyettesítette. Előadásában röviden bemutatta a Duna Régió Stratégiát illetve áttekintést adott az érdekelt felek számára elérhető finanszírozási és menedzsment eszközökről, melyek a saját, helyi kezdeményezéseik elindítását és megvalósítását segíthetik. Szó esett a Duna Stratégia Fejlesztési Alapról, az Euro-Access portálról valamint a ReSTI transznacionális projektről. Őt a CESCI tervezési igazgatója, Jaschitz Mátyás követte, aki a Duna Régióban működő határon átnyúló együttműködésekről beszélt. Kiemelendő a határon átnyúló együttműködések fontosságát, felhívta a figyelmet, hogy a régió területének több mint 42%-a legfeljebb 25 km-re található minimum egy államhatártól és a lakosság egyharmada él ezeken a határ menti területeken. Végül Tatjana Bošković röviden bemutatta az Adriai-Jón tengeri makroregionális stratégiát.

A kávészünet után kezdetét vevő második plenáris ülés a határon átnyúló együttműködésekről szólt. Erős Ervin, mint a szekció moderátora a határon átnyúló együttműködések fejlődéséről beszélt megemlítve a saját balkáni régióban szerzett tapasztalatait. A bevezetőt követően az ISIG igazgatója, Daniele de Bianco mutatta be a határon átnyúló együttműködésekben fellelhető civil részvételről szóló kutatásuk főbb eredményeit. Hozzászólásában kiemelte a kettős megközelítés fontosságát: miszerint az állampolgároknak hajlandóságuk és lehetőségük is kell legyen arra, hogy a közjó érdekében tegyenek a helyi hatóságokkal közösen. Johannes Moisio a külső határok menti határon átnyúló kezdeményezésekről beszélt, érintve nem csak a Balkánt, de a Keleti partnerség országait és Oroszországot is. A következő előadó Stefano Ceretta, Gorizia alpolgármestere, az olasz-szlovén GO ETT egyik alapítótagjának képviselője volt. Előadásában az ETT-t és futó projektjeit mutatta be különös tekintettel a fiatalokat érintő kezdeményezésekre. A panel utolsó előadója Edin Koljenovic volt a Regionális Ifjúsági Együttműködési Hivataltól, aki a hat balkáni országot lefedő szervezet tevékenységeit vázolta.

Ebéd után a fórum műhelymunkái kezdődtek meg. Bevezetőként az AEBR-tőlTivat2 Alessandra Cardaci mutatta be az Interreg EU-s ifjúsági önkéntes kezdeményezését (Interreg Youth Volunteers), aztán Vera Hark Aachen Régió kutatója beszélt a Meuse-Rhine eurorégió oktatási határon átívelő jó gyakorlatairól. Az előadások után két workshop került megrendezésre, Ana Nikolov (AEBR) irányítása mellett, a jelenlevők aktív részvételével. A workshopok központi témái a fiatalok szerepe a különböző típusú együttműködésekben (transznacionális, makroregionális, határon átnyúló) valamint a fiatalok együttműködésre vonatkozó diskurzusba való bevonására alkalmas eszközök voltak. A műhelymunkák végén mindegyik csoport kijelölt egy vezetőt, aki bemutatta a főbb konklúziókat, melyeket hamarosan on-line is közzéteszünk.

Feliratkozás Hírlevélre

//2018.12.18.

A 2009-ben alapított egyesületünk jövőre ünnepli 10 éves működését. Az eseményre 2019. április 25-26-án két napos ünnepi konferenciával készülünk, amelynek részleteiről hamaros honlapunkon olvashatnak.

//2018.12.12.

A MOT Annemasse-ban és Genfben tartja március 20-21-én az éves közgyűlését és konferenciáját. További részletek hamarosan itt olvashatóak.

//2018.12.08.

Az EUSDR Szófiában tartott 7. éves fórumán az Európai Bizottság közös kutatóintézete elindított egy Story Map nevű történeti térképet. A térkép az EU által finanszírozott projekteket mutatja be, amelyek az idegenforgalomra, a kultúrára, a kerékpáros útvonalakra összpontosítanak. Az emberek virtuális sétát tehetnek a Duna mentén, miközben információkat gyűjthetnek változatos témákról. Az oldal bemutatja a régió szépségét és potenciálját, miközben a kulturális és természeti örökségről szolgáltat információkat. A térkép itt található.

//2018.12.04.

Bukarestben kerül megrendezésre a Régiók és Városok Európai Csúcstalálkozója, ahol országos, helyi és regionális vezetők találkoznak, hogy megvitassák az Európai Unió jövőjét, és azt, hogy hogyan lehetne hatékonyabban bevonni a polgárokat az európai projektbe a helyi és a regionális hatóságokon keresztül. További információkért kattintson ide.

//2018.12.01.

Hamarosan megnyílik a Duna-transznacionális program harmadik pályázati felhívása! Kezdjen már most dolgozni a projektjén, amihez részletes információkat itt, partnereket pedig itt talál.

Hírarchívum